PinkRibbonGames

RULE
BOOK

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ PINK RIBBON GAMES, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ Α∆ΙΑΚΡΙΤΩΣ ΚΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ, ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ PINK RIBBON GAMES ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ.


ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ, ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ PINK RIBBON GAMES ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ PINK RIBBON GAMES ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
1. TEAM RX’D MEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΑΝΤΡΩΝ
2. TEAM INTERMEDIATE MEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΑΝΤΡΩΝ
3. TEAM INTERMEDIATE WOMEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4. TEAM SCALED MEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΑΝΤΡΩΝ
5. TEAM SCALED WOMEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
6. TEAM FOUNDATION MEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΑΝΤΡΩΝ
7. TEAM FOUNDATION WOMEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8. TEAM MASTERS MEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΑΝΤΡΩΝ
9. TEAM MASTERS WOMEN – ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
1. ΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 35+ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 35 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 29/9/2023)
2. ΑΝ∆ΡΑΣ & ΓΥΝΑΙΚΑ 40+ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 35 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 29/9/2023)
3. ΑΝ∆ΡΑΣ & ΓΥΝΑΙΚΑ 45+ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 35 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 29/9/2023)
4. ΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 50+ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 35 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 29/9/2023)
5. ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 18- (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 35 ΕΤΩΝ ΣΤΙΣ 29/9/2023


ΕΑΝ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.


ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, ΓΥΝΑΙΚΑ 45+ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 50+. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ.


ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ TEAM MASTERS 45 + ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ INDIVIDUAL MASTERS 45+. ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΕΝΤΟΣ ∆ΥΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ EVENT ΤΟΥΣ, ΣΤΟ EMAIL INFO@16STRENGTHBOX.GR ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. ΜΟΛΙΣ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ EMAIL ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Ο HEAD JUDGE MANAGER ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ.

ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΤΕΛΟΣ ΤΟΥ EVENT.

ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Η ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ∆ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Η ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΚΡΙΤΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ. Η PINK RIBBON GAMES JUDGE TEAM ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΑΛΛΑ Η
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.


ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ:


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ Η ΑΣΤΟΧΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ:


• ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΣΦΑΛΜΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ
• ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΩΝ Η ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (Π.Χ. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ)
• ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ Η ΣΦΑΛΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
• ΒΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ
• ΡΟΗ EVENT Η ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΗ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΑΘΛΗΤΗ Η ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΗ


ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΣΤΑΣΗ:
NO REP ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΤΗ. ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΜΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ:


• ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΑ ΕΥΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ)
• ΒΑΘΟΣ SQUAT
• ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΙΩΝ, ΓΟΝΑΤΩΝ Η ΧΕΡΙΩΝ
• ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ. ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, ΑΓΓΙΓΜΑ ΣΧΟΙΝΙΟΥ Η ΠΕΡΑΣΜΑ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ HSWALK. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ, ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ «ΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ».
2. ΣΥΝΗΘΩΣ, ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΦΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΛΛΟΥ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΗ. ΩΣΤΟΣΟ, ΤΑ ΚΑΤΑΦΩΡΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ Η ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TIE BRAKE:


• ΒΗΜΑ 1: ΤΟ PINK RIBBON GAMES ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΠΡΩΤΑ ΠΟΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Η ΟΜΑ∆Α
ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ EVENT. ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ EVENT ΕΙΝΑΙ Ο
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ. ΕΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 2.
• ΒΗΜΑ 2: ΤΟ PINK RIBBON GAMES ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Η ΟΜΑ∆Α
ΚΑΤΕΤΑΓΗ ΣΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ. ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ 1Η ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ. ΕΑΝ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 3.
• ΒΗΜΑ 3: ΤΟ PINK RIBBON GAMES ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗΣ Η
ΟΜΑ∆Α ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΗ 2Η ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ. ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ 2Η ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ.
ΑΝ ΠΑΛΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΣΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ, 4Η Κ.ΛΠ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΗΝ
01/05/2023, 12:00 (ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ) ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 1/08/2023, 23:59 (ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ).


ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.


ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΙΝΑΙ
140 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
WWW.PINKRIBBONGAMES.GR. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ


ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EUROBANK.
GR8502600600000060200828093
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΟ
INFO@PINKRIBBONGAMES.GR.


ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ 70 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
WWW.PINKRIBBONGAMES.GR. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ


ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EUROBANK.
GR8502600600000060200828093
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟ
INFO@PINKRIBBONGAMES.GR.


ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΘΛΗΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ.


ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ. ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ∆ΕΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ.

POINT
SYSTEM

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ PINK RIBBON GAMES ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΟ LEADERBOARD. ΘΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΙΝΗΣ.

ΗΜΕΡΑ
ΑΓΩΝΩΝ

Ο ΑΓΩΝΑΣ PINK RIBBON GAMES ΘΑ ∆ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 29/9 – 1/10 2023. ΟΛΟΙ ΟΙ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ.


ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ Η ΜΙΑ ΟΜΑ∆Α ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ, ΤΟ
PINK RIBBON GAMES ΕΧΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΗ/ΟΜΑ∆Α.


ΚΑΘΕ ΟΜΑ∆Α ΕΧΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΘΛΗΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22/09/2023.

 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ CHECK-IN ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 28/09/2023, ΜΕΤΑΞΥ 18:00-20:00. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ON LINE! ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΧΑΣΕΙ ΤΟ CHECK-IN, ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ CHECK-IN ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/09/2023, ΜΕΤΑΞΥ 07:00-07:30. ∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

 
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΟΥΝ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ CHECK-IN.


ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΥΟ CHECK-IN, ΤΟΤΕ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΥΣ LUCKY ATHLETES. ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ 16 STRENGTH BOX ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΠΡΩΙ, 29/09/2023, ΜΕΤΑΞΥ 07:30-07:45 ΚΑΙ ΝΑ ∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ.

 
ΤΑ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ. ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ∆ΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ.


ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ Η/ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΩΡΙ∆Α ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ. ΕΑΝ ∆ΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΤΟΤΕ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ HEAT
ΚΑΙ/Η ΧΡΟΝΟ. ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΕΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΑ HEAT ΘΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ.


Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ PINK RIBBON GAMES ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.


ΟΙ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ (ΘΕΑΤΕΣ, ΑΘΛΗΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Κ.ΛΠ.) ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ DRONES ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ.


ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ EVENT PROTESTS,
SCORING DISCREPANCIES ΚΑΙ EVENT MOVEMENT STANDARDS, RANGE OF MOTION JUDGING, ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ PINK RIBBON GAMES ΝΑ ∆ΙΕΞΑΓΕΙ Η ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ PINK RIBBON GAMES ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ, ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ. ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΩΝ PINK RIBBON GAMES ΚΑΙ Η PINK RIBBON GAMES ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΘΛΗΤΗ ΣΤΟ PINK RIBBON GAMES ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.


ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΓΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΜΙΛΛΑ.
ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΟΠΩΣ ΛΟΓΟΜΑΧΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ PINK RIBBON GAMES, ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ, ΤΣΑΚΩΜΟΣ Η ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΕΡΝΕ ∆ΥΣΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ PINK RIBBON GAMES, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ Η ΘΕΑΤΕΣ Η ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ PINK RIBBON GAMES, ΣΤΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Η ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΠΟΙΝΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Η ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.


ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΑΘΛΗΤΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ∆ΙΚΑΙΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ (Π.Χ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΡΝΗΣΗ ΝΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ) Η ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΘΛΗΤΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗ, ΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ Η ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ, ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.


ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ Η ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ Η ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΠΙ∆ΗΜΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΚΛΠ.). ΕΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ Η ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ PINK RIBBON GAMES ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΛΗ. ΤΟ PINK RIBBON GAMES ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ/Η ΘΕΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΤΟ PINK RIBBON GAMES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΑ EMAIL ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΜΕΣΩ EMAIL. ΤΑ MAIL ΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΟΛΑ ΤΑ MAIL ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ PINK RIBBON GAMES ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ. ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ∆ΕΛΤΙΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ “ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ” ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ PINK RIBBON GAMES Η ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ EMAIL ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ INFO@16STRENGTHBOX.GR

Scroll to Top