PinkRibbonGames

PRIZES,TERMS &
LIABILITY

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Παραίτηση και απαλλαγή από την ανάληψη κινδύνου: Αναγνωρίζω πλήρως τους κινδύνους κατά τη διάρκεια των PINK RIBBON GAMES και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της φυσικής κατάστασης. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: πτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, βλάβη ή θάνατο από κακή χρήση ή από βλάβη του εξοπλισμού. Γνωρίζω ότι οποιοδήποτε από αυτά που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εμού ή του συν ασκούμενου μου. Αναλαμβάνω ανεπιφύλακτα την πλήρη ευθύνη για τους κινδύνους που διατρέχω εκθέτοντας τον εαυτό μου και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή θανάσιμο τραυματισμό που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στα τμήματα, σεμινάρια ή στους αγώνες.

Αποδέσμευση
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κινδύνους και το γεγονός ότι είμαι πρόθυμος και με την θέληση μου να συμμετάσχω στις δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες σε χώρους του Α. Σ. ΑΘΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με την παρούσα δήλωση απαλλάσσω τον Α. Σ. ΑΘΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη, τους προπονητές, τους εργαζομένους, καθώς και τους εθελοντές από οποιαδήποτε αίτηση αποζημίωσης, απαιτήσεις, ενέργειες ή τα δικαιώματα των δράσεων μου, οι οποίες σχετίζονται ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη συμμετοχή μου σε αυτή τη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που φέρονται ότι αποδόθηκαν σε αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των προαναφερόμενων μερών. Η συμφωνία αυτή είναι δεσμευτική για μένα, τους διαδόχους μου, τους εκπροσώπους, κληρονόμους, εκτελεστές ή εκδοχείς μου. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας είναι άκυρο, το υπόλοιπο της συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ. Αν υπογράφω εξ ονόματος ενός ανηλίκου, παρέχω επίσης πλήρη άδεια σε οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο για να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, όπου κρίνεται αναγκαίο, και σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή τραυματισμού, δίνω την άδεια να ζητηθεί ιατρική ή ακόμα και χειρουργική φροντίδα για το παιδί και να μεταφερθεί στην ιατρική μονάδα που κρίνεται απαραίτητη για την περίθαλψή. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εικόνες:
Εξουσιοδοτώ τον Α. Σ. ΑΘΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τους συνεργάτες της να βγάζουν φωτογραφίες και να με βιντεοσκοπούν κατά την διάρκεια του προγράμματος ή σεμιναρίων ή διαγωνισμών και να τις χρησιμοποιούν στην ιστοσελίδα τους ή άλλα μέσα για διαφημιστικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ

RX Ανδρών
Πρώτη θέση: 2200
Δεύτερη θέση: 1500
Τρίτη θέση: 1000
Τέταρτη θέση: 500

Intermediate Γυναικών
Πρώτη θέση: 500
Δεύτερη θέση: Δώρα από χορηγούς
Τρίτη θέση: Δώρα από χορηγούς

Intermediate Ανδρών
Πρώτη θέση: 500
Δεύτερη θέση: Δώρα από χορηγούς
Τρίτη θέση: Δώρα από χορηγούς

Scaled Γυναικών
Πρώτη θέση: 300
Δεύτερη θέση: Δώρα από χορηγούς
Τρίτη θέση: Δώρα από χορηγούς

Scaled Ανδρών
Πρώτη θέση: 300
Δεύτερη θέση: Δώρα από χορηγούς
Τρίτη θέση: Δώρα από χορηγούς

Foundation Γυναικών
Πρώτη θέση: Δώρα από χορηγούς

Foundation Ανδρών
Πρώτη θέση: Δώρα από χορηγούς

Individuals* (οι αθλητές masters θα διαγωνιστούν σε ατομικό επίπεδο)
Masters 35-39
Πρώτη θέση: 500
Δεύτερη θέση: Δώρα από χορηγούς
Τρίτη θέση: Δώρα από χορηγούς

Masters 40-44
Πρώτη θέση: 300
Δεύτερη θέση: Δώρα από χορηγούς
Τρίτη θέση: Δώρα από χορηγούς


Πρόσθετα βραβεία ενδέχεται να παρουσιαστούν από συνεργάτες, χορηγούς ή επιλεγμένους προμηθευτές και όλα αυτά τα βραβεία υπόκεινται σε ισχύοντες φόρους και παρακράτηση και συμμόρφωση με μια συμφωνία με την ένορκη δήλωση του βραβείου.

Οι αθλητές και οι ομάδες πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα φυσικά έπαθλα στην εκδήλωση. Εάν τα έπαθλα πρέπει να αποσταλούν μετά τον αγώνα, ο αθλητής και η ομάδα ενδέχεται να υπόκεινται σε χρεώσεις αποστολής.

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει τα παραπάνω χρηματικά έπαθλα και δώρα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν κριθεί απαραίτητο. Οι λόγοι για την αύξηση των βραβείων μπορεί να είναι, αλλά δεν περιορίζονται σε δωρεές χορηγών, κρατικές ενισχύσεις, προώθηση μάρκετινγκ κ.λπ. Οι λόγοι για τη μείωση των βραβείων μπορεί να είναι, αλλά δεν περιορίζονται σε φυσικές καταστροφές, επιδημίες, πτώχευση, εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές, ανεπαρκείς εγγραφές , και τα λοιπά. Το PRG δεν ευθύνεται για τυχόν χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε αθλητές ή/και θεατές για έξοδα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ξενοδοχείων, αεροπορικών εισιτηρίων, εισιτηρίων αρχαιολογικής πρόσβασης, κρουαζιέρες κ.λπ.).

 

Scroll to Top